Home Techniektraining Passen en trappen Afwerkvormen Positiespel Tactisch Partijspel Periodisering Keeperstraining Diversen Voor trainers
Voetbaloefenstof.com
© kenny koning, voetbaloefenstof.com 2014

Tips en trucs

Een goede dribbeltechniek is bijzonder belangrijk bij het

passeren.

Voordat een speler de diverse bewegingen aangeleerd wordt zal eerst de dribbeltechniek goed moeten zijn. Hiernaast staat een vorm die daarbij erg handig is. Stimuleer de spelers ook om te leren dribbelen met beide benen waardoor ze minder voorspelbaar worden.

Ontleed bewegingen bij het aanleren

Zorg er als trainer voor dat de spelers de beweging eerst technisch goed onder de knie hebben voordat ze het op snelheid moeten uitvoeren. Dit kan door een beweging te ontleden, vertel in stappen hoe de beweging moet. Belangrijk is dat je als trainer de bewegingen goed kan voordoen.

Tempo in de oefenvormen brengen

Afhankelijk van het niveau van de spelers moet er steeds meer tempo in komen. Niet alleen het lopen en de snelheid waarop een beweging moet worden uitgevoerd, ook de frequentie moet er hoog zijn (handelingssnelheid). Uiteraard is dit voor bijvoorbeeld een E4 anders dan voor een E1 team, ieder op zijn eigen niveau.

Warming-up

Doe de warming-up voor trainingen en wedstrijden bij de F-, E- en D-pupillen altijd met de bal. Een goede vorm is het snelvoetenwerk (zie het filmpje hiernaast). Dit is een uitstekende manier om warm te worden en spelers hebben in een korte periode heel veel balcontacten.

Techniektraining is meer dan alleen passeren.

In misvatting bij veel trainers/spelers is dat techniektraining alleen maar passeren is. Zoals te zien is in de oefenvormen komt er bij techniektraining veel meer kijken dan alleen passeren. Ook de traptechniek, de aanname, het koppen etc. komen naar voren. Daarnaast zal er steeds meer aandacht moeten zijn voor de keuzes in situaties, spelers moeten dus worden gedwongen om over de bal te kijken. Techniek is dus in iedere situatie de juiste oplossing zien en kunnen uitvoeren.

De wedstrijd zien als een extra training

Metname bij de F- en E-pupillen is het belangrijk dat de trainers de wedstrijd zien als een extra training. Stimuleer de spelers om de bewegingen die geleerd zijn in de training uit te voeren in de wedstrijd. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door een competitie element toe te voegen tijdens wedstrijden.

Wees enthousiast richting de kinderen

Belangrijk is dat je altijd vol enthousiasme praat over de oefenvorm en de kinderen stimuleert om de bewegingen goed uit te voeren. Gerbuik voorbeelden uit het profvoetbal. Een bekende speler noemen levert vaak meer op dan een beweging helemaal uitleggen. Bijvoorbeeld de schaar, Cristiano Ronaldo.

Vorm om de dribbel

aan te leren

Spelers met beide benen laten slalommen. Een speler is minder voorspelbaar in zijn acties als hij met beide benen kan schieten en dribbelen.
Tips en trucs

Geef bewegingen

namen van bekende

voetballers

Klik op het plaatje voor een overzicht van de bewegingen onderverdeeld in bekende voetballers. Voorbeelden van bekende voetballers zeggen vaak meer dan een beweging compleet uitleggen.

Snelvoetenwerk

Snelvoetenwerk

 Wat op valt is het aantal balcontacten