Home Techniektraining Passen en trappen Afwerkvormen Positiespel Tactisch Partijspel Periodisering Keeperstraining Diversen Voor trainers
Voetbaloefenstof.com
© kenny koning, voetbaloefenstof.com 2014

Algemene uitleg

Raymond Verheijen heeft inmiddels een aantal boeken geschreven over het periodiseren van de conditionele voetbaltraining. Een uitspraak van hem is, de beste trainers hebben de fitste spelers. Het periodiseren is het systematisch toedienen van condtionele prikkels tijdens de voetbaltraining. Tijdens de KNVB cursussen is de periodisering ook een belangrijk onderdeel binnen de cursus.

Eigen ervaring

Tot een aantal jaren geleden deed ik nooit aan periodisering. Ik trainde altijd in kleine ruimtes om de spelers te leren in een hoog tempo te handelen en te denken. Een aantal zaken waar ik tegen aanliep was dat, ik relatief veel blessures had, dat spelers eenzijdig werden belast, dat we altijd mee deden om de bovenste plaatsen en aan het einde altijd overal naast grepen. Met de kennis van de TC II cursus ben ik toen aan de slag gegaan met de periodisering waarbij ik in grote lijnen het verhaal heb aangehouden, met hier en daar een aanpassing. Het eerste jaar gingen we aan het einde van het seizoen steeds beter voetballen en waren we ook veel fitter dan onze directe tegenstanders. We zijn via de nacompetitie gepromoveerd en maakten in de beslissingswedstrijd in de 2e helft een 2-0 acherstand goed en wonnen na verlenging.

Wat is periodisering

Zoals eerder al genoemd is periodiseren het systematisch toedienen van conditionele prikkels tijdens de voetbaltraining. Voetbaltraining is conditietraining, m.a.w. de meeste conditionele trainingen kunnen allemaal met bal in voetbalvormen. In dit hoofdstuk staan een aantal vormen die je kan gebruiken. Ook zijn er een aantal schema’s toegevoegd die je als leidraad kan gebruiken om het seizoen (de perioden) in te delen. Globaal is het zo dat je elke keer van groot naar klein werkt. Opgemerkt dient te wordne dat wanneer je doordeweeks een wedstrijd speelt je geen conditionele prikkel hoeft te geven omdat de wedstrijd dan de prikkel is, we spreken dan van een neutrale week.

Globale seizoensopbouw

In de voorbereiding begin je altijd met de snelheidsvoorbereidende vormen (zie het schema on der het kopje periodiseren, diversen, schema). Daarnaast doe je grote vormen (ik blijf de gehele voorbereiding groot trainen, pas in de eerste week voor de competitie ga ik kleinere vormen gebruiken), zowel in de oefenstof als in de partijspelen. De spelers hebben na een periode zonder voetbal tijd nodig om weer te wennen. Wel leg je direct de nadruk op de kwaliteit van uitvoering. Na de voorbereiding ga je werken in blokken van 2 weken, dus 2 weken partijvormen 7v7 en voetbalsprints met weinig rust. (let op dit is 1 training per week, de andere/overige zijn techisch/tactisch) en 2 weken partijvormen 4v4 en voetbalsprints met veel rust. Vervolgens begin je weer met grote vormen, zo werk je het hele seizoen door. Indien je een keer een wedstrijd in de week hebt zie de wedstrijd dan als conditionele prikkel en doe geen conditionele prikkel tijdens de training.
Periodisering
Raymond Verheijen, de beste trainers hebben de fitste spelers
Raymond Verheijen, interview
Raymond Verheijen, over conditie Nederlands elftal tijdens EK in Polen en Oekraïne

Tips

Als je bij de grote partijvormen niet beschikt over voldoende spelers, doe de partij dan zo groot mogelijk in een zo groot mogelijke ruimte. Trainen in grote ruimtes is conditioneel minder zwaar omdat je minder “loop”acties hoeft te maken en je meer tijd hebt om te herstellen.